W czwartek 12 grudnia br. odbył się II Szkolny konkurs wiedzy o AIDS, nawiązujący do obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS. Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS. W konkursie uczestniczyło 18 osób z klas: I LO, II LO, I TH, II TH, I TŻiUG, II TAK, III TAK. Uczniowie musieli rozwiązać zadania otwarte jak i zamknięte. Wszystkie pytania testowe wymagały podstawowej wiedzy z zakresu HIV/AIDS (m.in. budowa wirusa, przebieg zakażenia HIV, drogi szerzenia się HIV, czynniki sprzyjające zakażeniu, profilaktyka). Konkurs zorganizowała Katarzyna Boczek – opiekun Szkolnego Koła PCK. Wyniki już wkrótce.