Zmiany w planie na dzień: 17 października 2019 r. (czwartek)
Nauczyciele nieobecni: Mar. Rosler, K. Boczek i L. Szumska (po pierwszej lekcji wyjazd na konferencję)

 

 

Klasa

1 TLP

Klasa

2TL

Klasa 

2TŻ

Klasa

 3TL

Klasa

2BSB

Klasa

2BSA

Klasa

 4TŻ

Klasa

1TŻ 

Klasa

 

 1

 

           

 

 

 2   j.polski   j.polski  

 

   

 

 

 3        

 

w-f 

 

   
 4  

 

  ob. jedn. zew,  j.polski    matem.    
 5 j.polski         

klasa

zwoln

 

 inform.

 

     
 6 zaj. z wych.               inform.

 

 
 7

 

plan.

prod. 

 

j.ang.

cała klasa 

   

 

klasa

zwoln. 

 

     
 8

klasa

zwoln. 

klasa

zwoln. 

 

     

 

 klasa

zwoln.

   

 

 

9    

 

 

 

             

 

Zmiany w planie na dzień: 18 października 2019 r. (piątek)

Nauczyciele nieobecni: Mar. Rosler

 

 

 Klasa

1TLP

Klasa

1BSA P 

Klasa

1BSBP

Klasa

1TL 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

klasa

zwoln. 

 

 

 

     

 

 

     
 2   matem  

 

 

 

 

         
 3

 

 

matem. 

 

       
       
 4

 

matem.           

 

 

 

   
 5

 

 

 matem.

 

 

   

 

 

 

   
 6

 

   

przysp.

wojsk.

         

 

   
 7      

klasa

zwoln. 

 

 

     

 

 

   
 8  

 

 

 

 

   

 

 

 

   
9