Zmiany w planie na dzień: 
Nauczyciele nieobecni:

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 2        

 

 

 

 

 

 

   
 3  

 

   

 

 

 

         
 4  

 

                   
 5              

 

 

 

         
 6        

 

 

             
 7

 

   

 

 

 

 

   

 

         
 8

 

     

 

           

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień:   

Nauczyciele nieobecni: 

 

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1    

 

 

     

 

 

     
 2      

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

       
       
 4

 

           

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 6

 

               

 

   
 7  

 

   

 

 

     

 

 

   
 8  

 

 

 

 

       

 

   
9