Klasy 2 TL i 2 TŻiUG przygotowały swojemu wychowawcy - p. Marcinowi Wójtowiczowi oryginalną "laurkę" z okazji Dnia Nauczyciela. 

Brawo!!!