Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie na stroik i kartkę świąteczną. Gotowe prace proszę przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 16 grudnia br.

Magdalena Kaczmarska i Małgorzata Rӧsler