Nauczycielka naszej szkoły - Pani Urszula Drożdżyńska - uzyskała tytuł Osobowość Roku 2018 w kategorii kultura.

Plebiscyt na Osobowość Roku w kategoriach : kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes  organizowany jest każdego roku przez Gazetę Lubuską. 

Pani Urszula zajęła w swojej kategorii I miejsce w Powiecie Wschowskim. Serdecznie Gratulujemy!!!