Zmiany w planie na dzień: 21 kwietnia 2021 r. (środa)
Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz

 

Klasa

4TL

Klasa

 3TŻ

Klasa 

 3TL

Klasa

2TLP

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1  

zaj z wych.

Wójt. 

zaj z wych.

Wójt.

 

 

 

 

 

  

 

   
 2 matem.

Galla 

 

 

       

 

 

 

   
 3
 
 
 
     


 

 

       
 4
 
   

matem.

Galla  

   

 

         
 5 matem.

Galla

       
 
                 
 6

 

     
 
   
 
         
 7        

 

   


 

             
 8

 

 

 

               

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień: 20 kwietnia 2021 r. (wtorek)

Nauczyciele nieobecni:  Jolanta Markiewicz

 

 Klasa

4TL

Klasa

 3TŻ

Klasa

3TL 

Klasa

2TLP

Klasa

2TŻP 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1   matem.

Galla  

matem.

Galla  

 

  

     

 

     
 2

  matem

Galla

                     
 3  

  

  matem.

Galla   

   
 
         
 4  

 

  

  

 matem.

Galla  

       

 

   
 5    matem.

Galla  

 matem.

Galla  

   

 

 

 

 

 

   
 6  matem.

Galla    

   
 

 
       

 

   
 7  

 


 
 

 

 

 

         
 8  

 

 

 

 

         

 

 
9