Ikona komputera informująca o nauczaniu zdalnym
Nauczanie zdalne 9.11.2020-29.11.2020
Ikona komputera informująca o nauczaniu zdalnym
Obrazek informujący o nauczaniu zdalnym
zdalne
Obrazek informujący o nauczaniu zdalnym
Previous Next Play Pause
1 2

Drodzy Uczniowie i Rodzice

informujemy, że w okresie od 9 do 29 listopada 2020 roku kontynuujemy zdalne nauczanie na dotychczasowych zasadach - za  pośrednictwem platformy Google Classroom.  

Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz planem zastępstw. Uczniowie proszeni są o systematyczne sprawdzanie informacji na stronie szkoły, indywidualnych kontach oraz w dzienniku elektronicznym.

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się zdalnie Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

W razie potrzeby kontaktujemy się ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.