Szanowni Państwo,
informujemy, iż na podstawie komunikatu Departamentu Informacji i Promocji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2020 r zamieszczonego na stronie MEN, W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Zespole Szkól Ponadpodstawowych w Sławie do odwołania odbywa się zdalnie.

Z ograniczenia funkcjonowania szkół wyłączono uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Tym samym uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu u pracodawców.

Od 30 listopada podczas lekcji uczniów obowiązuje włączenie kamer. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących nauczania w naszej placówce.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
ZSP w Sławie