Drodzy Uczniowie i Rodzice,
od poniedziałku, 1 marca 2021, przez najbliższe dwa tygodnie obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie kontynuuje nauczanie zdalne, zgodnie z wytycznymi MEN.

 Zarówno w przypadku klas branżowych, jak i technikum, praktyki zgodnie z harmonogramem.

Klasy technikum (gastronomiczne) kontynuują praktyki w szkole.

O wszelkich zmianach szkoła będzie na bieżąco informowała poprzez kanały elektroniczne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.