Zmiany w planie na dzień: 
Nauczyciele nieobecni:    

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

     

 

 

 

   

 

   
 2
 
 

 

       

 

 

 

   
 3                        
 4        

 

 

           
 5    


 

 

 

                   
 6    

 

 

 

 

 
 
         
 7    


 

     

 


 

             
 8

 

 

 

 

             

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień:  

Nauczyciele nieobecni:  

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1        

 

     

 

     
 2        

 

 

 

 

         
 3                
       
 4

 

     

 

   

 

 

 

   
 5  

 

 

       

 

 

 

   
 6      
 
         

 

   
 7  

 

 
 

 

 

 

         
 8  

 

 

 

 

 

       

 

 
9