W grudniu 2020 odbyły się trzy zaplanowane szkolenia online dla uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”.

3 grudnia 16 uczniów i uczennic wzięło udział w szkoleniu TRENING KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, podczas którego rozwijali swoje kompetencje kreatywnego myślenia, innowacyjnych rozwiązań oraz otwartości do zmian.

11 grudnia odbyło się szkolenie ETYKA PRACY. 13 uczniów i uczennic zapoznało się z dotyczącymi zachowania przedstawicieli danego zawodu, w tym również zasadami określającymi system wartości oraz uniwersalne rozumienie etyki zawodowej na różnych stanowiskach pracy.

15 grudnia miało miejsce szkolenie PROFESJONALNA REKRUTACJA. Uczestnicy nauczyli się konstruować profesjonalne CV i list motywacyjny oraz poznali prawidłowe mechanizmy zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W spotkaniu uczestniczyło 15 uczniów i uczennic.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Katarzyna Boczek