Działania zrealizowane w ramach projektu unijnego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława".

  • W pierwszej połowie stycznia jeden nauczyciel naszej szkoły odbył staż zawodowy. Celem takiego stażu jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, zaktualizowanie wiedzy, poznanie nowszych, aktualnie stosowanych technik i rozwiązań w danej branży, a następnie przekazanie zdobytej przez siebie wiedzy i doświadczenia uczniom.
  • W lutym rozpoczęło się szkolenie „Jak założyć własną firmę”. Chęć udziału w tej formie doskonalenia zgłosiło 19 uczniów i uczennic naszej szkoły. Ze względu na obecną sytuację szkolenie odbywa się w formie zdalnej.
  • Zaplanowane na marzec szkolenie „Wizerunek pracownika” z przyczyn niezależnych od nas zostało przesunięte w czasie, ale już niedługo możemy spodziewać się jego realizacji (jest jeszcze możliwość dopisania się do listy uczestników).
  • Zakończona została rekrutacja na wakacyjne płatne staże zawodowe. Wszystkie szczegóły zostały ustalone i w najbliższych dniach podpisane zostaną umowy. Z tej formy doskonalenia zawodowego podczas letnich tygodni skorzysta 6 uczennic i 13 uczniów naszej szkoły.
  • Zakończyły się także wstępne formalności związane z bieżącą edycją kursu na prawo jazdy kat. B i już za 10 dni rozpocznie się część teoretyczna dla przyszłych kierowców.

Na chwilę obecną można zgłosić swój udział w dwugodzinnym szkoleniu "Etyka pracy" oraz w szkoleniu "Wizerunek pracownika" (10h) – listy są jeszcze otwarte.

Informacje na temat aktualnych działań związanych z projektem publikowane są na bieżąco na szkolnej stronie internetowej http://zsp-slawa.pl, na profilu szkoły na Facebooku oraz na koncie na Instagramie.

Ze względu na obecną sytuację zrealizować możemy tylko wybrane szkolenia w formie online.